Make your own free website on Tripod.com

 

 

 


Jongste aanpassing : 3 september 2003

   1   

De censuur heeft toegeslagen ...

Met spijt in het hart nam ik in maart 2003 afscheid van U als redacteur van het OTC-tijdschrift, en als bestuurslid van de OTC.
Het artikeltje daarover in het eerste tijdschriftje van 2003 werd door het bestuur weggecensureerd
(bladzijde 47 werd uit het boekje geknipt en vervangen door een andere),
maar hier vindt U dan toch de originele tekst : mijn afscheid van U als bestuurslid ...
Er worden jammer genoeg door sommige mensen zoveel fantasievolle verhalen de wereld in gestuurd, dat het echt wel nodig is die gebeurtenis hier een beetje te verduidelijken ...

Ik hoop dat dit (boekje 1 van 2003), en de 4 tijdschriftjes van de 20e jaargang U hebben kunnen boeien ...
Ikzelf vond het in elk geval boeiend ze voor U te kunnen maken !

Maar met dit boekje neem ik al afscheid van U als hoofdredacteur.
Met spijt in het hart, want alhoewel het een heel grote hap uit mijn vrije tijd nam, ik had het er graag voor over, als ik er U en de club een dienst mee kon bewijzen.

Natuurlijk wil ik hier alle medewerkers aan dit tijdschrift danken, die er mee voor gezorgd hebben dat de inhoud gevarieerd en interessant kon zijn.
En alle lezers die mij persoonlijk lieten weten dat ze de voorbije jaargang echt konden appreciŽren. Kortom, U was aangenaam om voor en mee te werken.

Maar helaas Ö Onze nieuwe voorzitter toonde zich nogal ontevreden over het tijdschriftje, en zeer ontevreden over mijn werk als bestuurslid.
Dit kwam vooral tot uiting toen ik vragen ging stellen over een kasverschil dat tussen de 240.000 en 300.000 Fr bedroeg.

En toen de VZW-leden een besluit van het bestuur (verkiezing tot secretaris, en toetreding tot de VZW) naast zich neerlegden, en zelf de functies onder elkaar verdeelden, vond ik dat toch wel vrij bizar.
Omdat iemand als bestuurslid medeverantwoordelijk is voor de financiŽle toestand en het goed beheer van gelden die toch eigenlijk van U zijn, en omdat het werk als bestuurslid natuurlijk niet echt zinvol kan gedaan worden als je voelt dat je niet allemaal meer op dezelfde golflengte zit, heb ik dus besloten geen deel meer uit te maken van het bestuur.

Hiermee ben ik dan blijkbaar het allereerste bestuurslid dat voor de tweede maal ontslag neemt uit het bestuur Ö de eerste keer was dat wel om een heel andere reden, op familiaal vlak Ö maar het doet me wel evenveel pijn als toen.

Ik wens de club nog het allerbeste toe, net als U, de lezers, die toch de club uitmaken. Het is een boeiende hobby die we delen, en het blijft een boeiende club, waarvan ikzelf in elk geval lid blijf.

Het volledige bestuur hoopt van U natuurlijk hetzelfde !  

Met vriendelijke groeten, Uw ex-bestuurslid en ex-hoofdredacteur,
Jan Deklerck

Brieven aan het bestuur
(klikken op de figuurtjes om ze te vergroten)

brief_vandaele_goemaere.jpg (101723 bytes)    brief_achiel_ide.jpg (120147 bytes)

 

   2   

Maart 2003 : de VZW-leden staan op hun strepen ...

Eerst een woordje uitleg over het OTC bestuur.
De OTC club is een VZW, en officieel bestaat het bestuur enkel uit de VZW-leden, die ook via het staatsblad bekend gemaakt worden.
Nu Filiep Ghekiere ontslag genomen had uit de VZW, waren er dus nog 3 VZW bestuursleden. Daarnaast telt het bestuur dus ook nog andere leden, ďonofficiŽleĒ bestuursleden zou je kunnen zeggen.

Tot op heden werd tussen deze beide categorieŽn geen onderscheid gemaakt.
Maar begin dit jaar hebben de VZW-leden beslist de stemming in verband met het nieuwe bestuur en de uitbreiding van de VZW met 2 leden (zie verder) niet te aanvaarden.
De VZW blijft dus beperkt tot 3 leden, die de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
En om alle misverstanden te vermijden : in 4 OTC-tijdschriftjes (2001,2002) stond ikzelf (Jan Deklerck) vermeld als VZW-lid.
Dit liep op de feiten vooruit : voorzitter Achiel Ide had dat zo voorzien.
Maar nu nemen de zaken dus een andere keer Ö

Voorzitter en tevens secretaris wordt dus Robert Vandaele,
ondervoorzitter en tevens schatbewaarder wordt Gerard Goemaere.
In de praktijk zal de boekhouding bijgehouden worden door Sofie Vandenbogaerde,
en zal het secretariaatswerk uitgevoerd worden door Urbain Detavenier.

 

   3   

Wat niet helemaal doorgegaan is ...

Op de bestuursvergadering van 4 november 2002 werd de benoeming van Achiel Ide tot erevoorzitter goedgekeurd.
Achiel wenste na 10 jaar voorzitterschap de fakkel aan iemand anders over te geven.
Als nieuwe voorzitter werd Robert Vandaele verkozen.
Op die manier kwam de functie van secretaris vrij, en hiervoor werd Jan Deklerck verkozen.
Als nieuwe leden van de VZW werden Sofie Vandenbogaerde, Jan Deklerck, en Dieter Bulckaen goedgekeurd.
Samen met Robert Vandaele en Gerard Goemaere telt de VZW nu dus 5 leden.

 

 

    Contacteer ons ... (E-Mail)

Ontwerp en onderhoud van deze VTMc website

Jan Deklerck Kijkuitstraat 54, Wevelgem 056/425323