De dieselmotor met luchtinspuiting 

En dan was er ook nog de enorme dieselmotor, die volgend jaar waarschijnlijk op het podium (en dus ook op het embleem) op de HMT show in Panningen zal staan ... Rik Lemmens en de andere mensen van het museum doen er in alle geval alles aan om de motor klaar (en transporteerbaar) te krijgen.

Het speciale aan deze motor is, dat hij een van de weinige nog bestaande motoren is, die nog volgens het originele ontwerp van Diesel werkt.
Nu wordt altijd de brandstof door een kleine brandstofpomp onder hoge druk in de motor gespoten.
In die tijd echter kon daaraan nog niet gedacht worden : het was onmogelijk een cylindertje en zuigertje te maken die zo precies in mekaar pasten dat die gewenste hoge druk kon bereikt worden.
Daarom werd druklucht gebruikt om de brandstof in de cylinder te blazen.
De enorme druk van ongeveer 100 Bar werd bereikt door de lucht in een tweetrapscompressor samen te drukken.
Die compressor nam heel wat van het vermogen van de motor weg, op de foto is duidelijk te zien (tussen de motorcylinder en de trap) hoe groot die compressor wel was !
De aandrijving gebeurde, via een tussenhefboom, door de drijfstang.

Dit systeem heeft ook een ingewikkeld kleppenmechanisme tot gevolg.

maar, zoals je ziet : al uiterst modern : met een bovenliggende (niet helemaal, maar toch ...) nokkenas !

Jan Deklerck

(Overname, geheel of gedeeltelijk, van dit artikeltje kan alleen na schriftelijke toelating van de auteur
of van de verantwoordelijke voor deze website, Jan Deklerck).

 

    Contacteer ons ... (E-Mail)

Ontwerp en onderhoud van deze VTMc website

Jan Deklerck Kijkuitstraat 54, Wevelgem 056/425323