OTC
Home Bestuur OTC Geschiedenis OTC Tijdschrift OTC OTC-Publicaties

 


U gaat naar de officiele website van de OTC door op het logo hierboven te klikken !

De Oude Trekkerclub is een vereniging van liefhebbers en verzamelaars van oude landbouwtractoren. De doelstellingen zijn:

bullethet restaureren en/of conserveren van oude landbouwtrekkers hoofdzakelijk daterend uit de periode vanaf 1920 tot in de jaren 1960
bullethet organiseren van samenkomsten met tractoren, het aandrijven van vroegere dors- en landbouwmachines uit het interbellum, en het samenwerken met andere verenigingen bij de organisatie van allerhande feestelijkheden (stoeten, e.a.)
bullethet uitwisselen van technische, historische en andere gegevens tussen de leden en met andere clubs
bulleten het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift

Français    English    Deutsch


Le Oude Trekkerclub (Association de Tracteurs Anciens) est une association Belge d'intéressés et collectionneurs de tracteurs anciens, qui a comme but :

bulletla restauration et/ou la conservation de tracteurs agricoles anciens, principalement datant de 1920 jusqu'a 1960
bulletl'organisation de manifestations montrant les tracteurs, l'entraînement de batteuses et autres machines agricoles anciennes, et la coopération avec d'autres organisations en organisant des festivités de tout genre (défilés, etc.)
bulletl'échange de données techniques, historiques et autres entre les membres, et avec d'autres associations.
bulletla rédaction d'un périodique trimestriel.

En pratique, l'association comprend aussi bien les moteurs agricoles et industriels anciens.

 

The Oude Trekkerclub (Veteran Tractor Club) is a Belgian club of people interested in, or collecting, veteran tractors, with the following purpose :

bulletthe restoration and/or conservation of veteran agricultural tractors, mainly from 1920 up to the 1960's
bulletthe organization of tractor shows and meetings, the driving of threshing machines or other ancient agricultural machinery, and the cooperation with other associations organizing all kinds of happenings (pageants, and so on.)
bulletthe exchange of technical, historical and other data between club members and with other clubs.
bulleta club magazine every three months.

In practice, the club also caters for veteran agricultural and industrial engines.

 

Der Oude Trekkerclub (Veteran-Traktoren Vereinigung) ist eine Belgische Vereinigung von Besitzer von oder Interessierte an veteran Traktoren, mit folgenden Ziel :

bulletDie Restaurierung und/oder Konservation von Veteran Acker-Schlepper, hauptsachlich ab 1920 bis 1960
bulletDie Organization von Schlepper-Ausstellungen und Treffen, den Antrieb von Dreschmaschinen und andere Landwirtschaftliche Maschinen aus der Vergangenheit, und Zusammenarbeit mit andere Vereinigungen zum Organisieren von alle Arten von Ereignissen (Umzüge und so weiter)
bulletDas Auswechseln von historische, technische und andere Informationen zwischen Vereinigungsmitglieder oder mit andere Vereinigungen.
bullet4 Zeitschriften pro Jahr

Die Vereinigung ist auch für Besitzer von Veteran landwirtschaftliche und industrielle Motoren gemeint.

 

    Contacteer ons ... (E-Mail)

Ontwerp en onderhoud van deze VTMc website

Jan Deklerck Kijkuitstraat 54, Wevelgem 056/425323