Jongste aanpassing : 8 december 2003

   1   

Afscheid als OTC-bestuurslid ...

Met spijt in het hart nam ik in maart 2003 afscheid van U als redacteur van het OTC-tijdschrift, en als bestuurslid van de OTC.

Brieven aan het bestuur
(klikken op de figuurtjes om ze te vergroten)

brief_vandaele_goemaere.jpg (101723 bytes)    brief_achiel_ide.jpg (120147 bytes)

 

   2   

Maart 2003 : de VZW-leden staan op hun strepen ...

Eerst een woordje uitleg over het OTC bestuur.
De OTC club is een VZW, en officieel bestaat het bestuur enkel uit de VZW-leden, die ook via het staatsblad bekend gemaakt worden.
Nu Filiep Ghekiere ontslag genomen had uit de VZW, waren er dus nog 3 VZW bestuursleden. Daarnaast telt het bestuur dus ook nog andere leden, ďonofficiŽleĒ bestuursleden zou je kunnen zeggen.

Tot op heden werd tussen deze beide categorieŽn geen onderscheid gemaakt.
Maar begin dit jaar hebben de VZW-leden beslist de stemming in verband met het nieuwe bestuur en de uitbreiding van de VZW met 2 leden (zie verder) niet te aanvaarden.
De VZW blijft dus beperkt tot 3 leden, die de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
En om alle misverstanden te vermijden : in 4 OTC-tijdschriftjes (2001,2002) stond ikzelf (Jan Deklerck) vermeld als VZW-lid.
Dit liep op de feiten vooruit : voorzitter Achiel Ide had dat zo voorzien.
Maar nu nemen de zaken dus een andere keer Ö

Voorzitter en tevens secretaris wordt dus Robert Vandaele,
ondervoorzitter en tevens schatbewaarder wordt Gerard Goemaere.
In de praktijk zal de boekhouding bijgehouden worden door Sofie Vandenbogaerde,
en zal het secretariaatswerk uitgevoerd worden door Urbain Detavenier.

 

   3   

Wat niet helemaal doorgegaan is ...

Op de bestuursvergadering van 4 november 2002 werd de benoeming van Achiel Ide tot erevoorzitter goedgekeurd.
Achiel wenste na 10 jaar voorzitterschap de fakkel aan iemand anders over te geven.
Als nieuwe voorzitter werd Robert Vandaele verkozen.
Op die manier kwam de functie van secretaris vrij, en hiervoor werd Jan Deklerck verkozen.
Als nieuwe leden van de VZW werden Sofie Vandenbogaerde, Jan Deklerck, en Dieter Bulckaen goedgekeurd.
Samen met Robert Vandaele en Gerard Goemaere telt de VZW nu dus 5 leden.

 

    Contacteer ons ... (E-Mail)

Ontwerp en onderhoud van deze VTMc website

Jan Deklerck Kijkuitstraat 54, Wevelgem 056/425323