VTMc
Home

 

Welkom bij de VTMc, de enige Belgische veteraan tractoren en motoren club die zich tot doel gesteld heeft U via het Internet van dienst te zijn !

Flag of the Netherlands Nederlands    Français    English    Deutsch

 

De VTMc is een vereniging die zich bezighoudt met veteraan tractoren, stationaire motoren, en aanverwante machines

bulletten bate van alle actief en passief geinteresseerden in dergelijke machines
bulleten natuurlijk met de bedoeling het behoud daarvan te bevorderen en zoveel mogelijk onder de aandacht van het grote publiek te brengen
bulletmede in dienst van alle Belgische clubs die zich om oude tractoren, stationaire motoren, landbouwwerktuigen enz. bekommeren
bulleten van alle leden van die clubs
bulletom zoveel mogelijk informatie uit te wisselen tussen de leden onderling, en met andere verenigingen : algemene informatie, maar ook technische en (industrieel-) historische informatie

Lid worden : klik hier, of op het grote VTMc logo bovenaan

 


Frequently Asked Questions
Allerhande vragen die bij U op zouden kunnen komen, of door geinteresseerde mensen al gesteld werden :

1.     Is de VTMc een club ?
(vraag van André Berth, RTMV voorzitter)

Jazeker !
Daar hebben we even de "Grote Vandaele" bijgehaald, en die kan het weten :

club2 (de ~, ~s)
    
1 vereniging met het doel gezamenlijk een sport, hobby enz. te beoefenen
     2 groep bevriende personen
ver·eni·ging (de ~ (v.), ~en)
     1
groepering, gevormd door aaneensluiting van personen ter bevordering van een gemeenschappelijk belang

2.     Wat levert lidmaatschap van de VTMc ons op ?

Kijk gerust even rond op deze website, en zie zelf of die voor U nuttig kan zijn !
Vindt U van niet : zend ons een berichtje waarom niet, dan kunnen we daar iets aan doen.
Maar 1 ding levert lidmaatschap U zeker op : de clubkalender !
En waarom lang twijfelen ? Het is toch gratis !

 


La VTMc (association virtuelle libre flamande de Tracteurs et Moteurs Anciens) est une association Belge s'intéressant aux tracteurs et moteurs stationaires anciens enz...

bulletpour les intéressés (passivement ou activement) en tracteurs et moteurs stationaires anciens
bulletavec l'intention de stimuler la conservation de cettes machines et de les faire connaitre autant que possible au grand public
bulletaussi en service des autres clubs Belges qui se consacrent aux tractuers et moteurs anciens
bulletet de tous les membres de ces clubs
bulletpour favoriser l'échange d'informations générales, et plus spécifiques, comme des données techniques, historiques (industrielles) et autres entre les membres, et avec d'autres associations.
 

Devenir membre : cliquez ici, ou clicquez le grand logo VTMc en haut de la page

Pour vous faciliter la visite du site VTMc :
un petit dictionnaire Néerlandais -Français :

Bestuur Conseil
Tijdschrift Périodique
Geschiedenis Historique
Foto Album Album Photo
Oproepen Appels
Evenementen Évènements
Koopjes Marché aux puces

Bonne visite !


Contactez-nous ... (E-Mail)

The VTMc (virtual flemish free Veteran Tractor and Engines club) is a Belgian association that cares about vintage tractor, stationary engines, and the like.

bulletfor all people actevely or passively interested in veteran tractors and stationary engines
bulletto assist in the preservation of this type of machinery, and to bring it under the attention of the general public
bulletalso at the service of other Belgian clubs that care about veteran tractors, engines, agricultural implements a.s.o.
bulletand of all members of these clubs
bulletand to facilitate the exchange of technical, historical and other data between club members and with other clubs.
 

To become a member : click here, or click the large VTMc logo on top of the page

To assist you in your visit to the VTMc website :
a little Dutch-English dictionary :

Bestuur Committee
Tijdschrift Magazine
Geschiedenis Club History
Foto Album Photo Album
Oproepen Call for help or information
Evenementen Shows and meetings
Koopjes Bargains

Enjoy your visit !


To contact us ... (E-Mail)

Die VTMc (virtelle flemische freie Veteran Traktoren und Motoren Club) ist eine Belgische Vereinigung die sich um alte Traktoren und Stationärmotoren kümmert

bulletfür alle die sich aktiv und passiv an solche Maschinen interessieren
bulletund natürlich auch um die Konservierung derartiger maschinen zu unterstützen und Sie den großen Publikum bekannt zu machen und vor zu führen
bulletteilweise auch zum Dienste der anderen Belgischen Clubs die sich um alte Traktoren, Stationärmotoren, Landwirtschaftsgeräte usw. kümmern 
bulletund von alle Mitglieder dieser Clubs
bulletum das Auswechseln von historische, technische und andere Informationen zwischen Vereinigungsmitglieder oder mit andere Vereinigungen zu vereinfachen
 

Werden Sie ein Mitglied : hier klicken, oder klicken Sie das grosse VTMc logo oben

Um Sie beim Besuch der VTMc website behilflich zu sein :
ein kleines holländisch-deutsches Wörterbuch :

Bestuur Vorstand
Tijdschrift Zeitschrift
Geschiedenis Vereinigungsgeschichte
Foto Album Foto-Album
Oproepen Hilfe oder Informationen werden gesucht
Evenementen Was so alles organisiert wird ...
Koopjes Gelegenheitskäufe

Viel Spaß bei Ihren Besuch !


So reden Sie mit uns ... (E-Mail)

 

 

    Contacteer ons ... (E-Mail)

Ontwerp en onderhoud van deze VTMc website

Jan Deklerck Kijkuitstraat 54, Wevelgem 056/425323